FÖRSKOLANS RUM, VRÅ

Foto: Martin Skoog

 

 

Vrån är en möbel som möter barnets behov av mindre rumsligheter. 

 

 

Idén har kommit ur en designprocess med research på förskolor, med 

pedagogers kunskap och reflekterande kring barnens lärandemiljö och behov. 

 

 

 

De textila formerna skapar rum i rummet och används utifrån barnets fantasi.

 

 

I de vrår som är spegelbeklädda kan barnet uppleva sig själv i nya perpektiv.

 

PRESSBILDER:

http://www.beckmans.se/2014/