FÖRSKOLANS RUM, DISPLAY

Displaymöbeln ger plats för barnens kreativitet och nyfikenhet. 

 

Idén har kommit ur en designprocess med research på förskolor, med 

pedagogers kunskap och reflekterande kring barnens lärandemiljö och behov.

 

En överblickbar yta på barnens nivå som kan användas som galleri eller för 

utforskande arbete och närstudier. 

 

PRESSBILDER:

http://www.beckmans.se/2014/