FÖRSKOLANS RUM

Examensarbete med designprocess inspirererad av förskolepedagogers kunskap och reflekterande kring barnens lärandemiljö och behov. 

 

Resultatet är en pedagogisk miljö med rum för utforskande lek, lärande och självständighet. Ett inredningskoncept med specialritade möbler med sikte på fantasi, kreativitet och undersökande. 

 

Som ett exempel från verkligheten med förtätning i staden och behovet av nya förskolor så är förskolan utförd i en befinlig byggnad, i Beckmans Designhögskolas lokaler. Helheten med gemensamma och separata rum för varje avdelning är planerad för att vara flexibel och innehålla ljus och rymd. Rummens färger ramar in de olika arbetsområdena och välkomnar barnen i entrén till en ny dag för lärande och lek. 

 

PRESSBILDER:

http://www.beckmans.se/2014/