Black Magic Functionalism - Stockholm Furniture & Light Fair 2014

Black Magic Functionalism

Triptyk utställd på Stockholm Furnuture & Light Fair 2014.

Syntetisering utav Den Svarta Magins otämjda formlöshet och Modernismens rationella stramhet.