Can we find a longer lasting happiness in products?

By creating a content and not just a pretty surface I think we get a stronger connection to our objects. 

Genom att skapa ett innehåll och inte bara en vacker yta, tror jag att vi kan få en starkare koppling till våra objekt.