Ätverktyg/Cutlery

Ätverktyg inspirerade av växtlighet och blötdjur i vattendrag. Objekten syftar till att belysa bruksverktygens ursprungliga funktion- sticka, dela, skopa - genom en skulptural gestaltning. Funktionen finns fortfarande kvar, skillnaden är att du måste upppmärksamma objekten för att kunna använda dem. 

Cutlery inspired by the natural life in streams. The design highlights the original function of the object -impale, cut, scoope - with a sculptural point of view. The function is still there, the difference is you must observe the objects to use them.