Struktur och möten - Skissmodell/Structure - sketch model

Skissmodell och formsökning i syfte att undersöka mönster, möten och linjer. 

 

Sketch model to research patterns, meetings and lines in an object.