Kottbil

Till förra årets julmarknad presenterade jag denna leksak.

Kotten som objekt är såpass oladdat både ur hastighets- och genusperspektiv och fullständigt ologisk att "rida på" att den tillåter barnet att ur sin fantasi hämta det den leker med.

Precis som man lekte med kottar och tändstickor när våra föräldrar var små, tillåter man nu nästa generation att prompt påpeka att även de lekte med kottar som unga.