Asfaltsblomman

Jag ville göra en produkt där till synes oförenliga materiell möts.  En produkt som bjuder in till medskapande, där användaren själv får lägga till den sista touchen.

 

Jag valde att jobba med den obendliga livskraften i naturen.

 

En spricka i asfalten var början på mitt projekt.

 

Den naturliga livskraften finns runt omkring oss, många gånger där vi minst anar det. Vi ser den inte alltid, men under ytan gror den.

 

Asfaltsblomman är ett sätt att illustrera styrkan naturen har, ett uttryck som visar växters förmåga att övervinna människan.

 

Min inspiration kommer ifrån staden, där människan har försökt bemästra naturen för att göra plats för sitt behov av effektivitet och bekvämlighet.

 

men naturen är starkare och förtsätter att trots människan försök att tämja den.

 

Asfaltsblomman är ett möte mellan natur och stad. Det transparant glaset och den svart asfalten. 

 

 

En avskald tårtbit av bilvägen utanför.