Bestickkurs

Bestickkurs i samarbete med Gense. Barnsked utformad genom fältstudier med fokus på grepp- och rörelsevänlighet.