Arbetsprov, bokomslag till jubileumsutgovan av Röda Rummet

Öppet brev till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Som förord och konvolut till denna jubileumsutgåva av August Strindbergs Röda Rummet, har Strindbergssällskapet i samarbete med Albert Bonnier förlag valt att publicera och bifoga ett öppet brev till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

2012 är det 100 år sedan en av världens mest kända svenskar dog: författaren och konstnären August Strindberg. August Strindberg som med Röda Rummet, år 1879 kom att bli representant för det moderna genombrottet i svensk litteraturhistoria. Samhällssatiren i Röda Rummet riktar sig mot ekonomiska bedrägerier inom finansvärlden, mot myndigheters och andra samhällsinstitutioners brister och ofullkomligheter. Röda Rummet sålde bra och gjorde August Strindberg till en av Sveriges mest kritiserade och omdiskuterade författare.

Arvid Falk, huvudpersonen i Röda Rummet och kanske författarens alter ego, leder 2010-talets läsare in i en genial språkvärld som fortfarande lyser med sin förnyelse av prosan med införandet av det realistiska berättandet i svensk litteratur. Ett realistiskt berättande med ett ifrågasättande av samhället – precis vad detta brev ämnar vara.

För hur kan, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, hur kan kulturdepartementet så blankt negligera jubileet av en av Sveriges absolut största författare? Stockholms stad har planerat flera programpunkter under jubileumsåret 2012, medan den svenska staten verkar helt ointresserad. Tack för de 200 000 kr ni på kulturdepartementet avsatte till en Strindbergutställning. Men 200 000 kr, det är sju promille av de 27 miljoner som staten gav till Linnéjubileet 2007. I Norge firades Ibsenjubileet 2006 och norska staten sköt till med 44,2 miljoner (norska) kronor.

Så värderar alltså kulturdepartementet i Sveriges riksdag en av landets mest framstående författare.

100-årsjubileet av August Strindberg får inte gå förlorat. Jubileer är till för att hålla det svenska kulturarvet levande, för att inte glömma de som format vår historia. Om det så är Linné och naturvetenskapen, eller Strindberg och litteraturvetenskapen.

Lena Adelsohn Liljeroth, i augusti 2007 fick ni ett annat brev där kulturdepartementet påmindes om vad som skulle komma 2012. Kanske ligger det i någon hög på ert skrivbord, för vi har ännu inte fått svar. Ett år senare fick vi visserligen kontakt med statssekreteraren på departementet, som sa helt nej till vår förfrågan om bidrag från regeringen till August Strindbergs 100-årsjubileum år 2012.

1999 var det 150 år sedan författarens födelse, men inte heller då var svenska staten intresserade av ett bidrag till minnet av en av Sveriges största författare. Frimärket med Strindbergs porträtt, som vi försökte få Posten att sälja det året, blev aldrig av. Därför har jubileumsutgåvan av Röda Rummet valt att göra ett sådant frimärke till detta brev.

Det är dags att ge August Strindberg ett riktigt jubileumsår. Det är dags att ifrågasätta statliga myndigheter och deras prioriteringar. Kulturvärlden kommer i skymundan. Därför omsluter detta brev romanen Röda Rummet. Läsaren av boken som håller brevet i sin hand, kommer kunna skicka det direkt till er Lena Adelsohn Liljeroth på kulturdepartementet, för att visa sina sympatier med oss som kämpar för kulturarvets fortlevnad. Läsaren väljer själv. Och funderar kanske: vad skulle Arvid Falk ha gjort?

Hälsningar
Svenska Strindbergssällskapet, Albert Bonnier förlag och Strindbergsmuseet.