Bestick serie

Detta projekt handlar om kontraster för att hitta olika karaktärer i en och samma bestickserie.