Lion light

Ett beskyddande lejon i återvunnet tenn, gjort av tennföremål från Stockholmsområdet mellan 1920 och 1980. Tennets olika karaktär gör att inget lejon är det andra likt, de skiftar i färg och förekommer i både silver- och guldnyanser. Ljusstaken är solid och har därför en tillfredställande tyngd.