Lejonpall

En pall helt gjord med handverktyg och kroppsstyrka.