Plattform

 

Plattform

 

English version below

 

Jag funderade på vilket syfte bestick har och kom fram till att det handlar om en sån basal sak som transport. Maten ska från tallriken till munnen. Eftersom jag gillar att förenkla och konkretisera så kom jag fram till att jag ville göra ett bestick som fokuserar på transporten och ett fördtydligande av denna transport. Tanken om att skapa en annorlunda matupplevelse och ett nytt tänk kring transporten av maten drev mig i detta projekt.

 

Inspirationen kom från en studie i handätande som jag gjorde. Eftersom handätande är en intuitiv form av ätning. Jag tittade även mycket på skrapor, snöskovlar och blad när jag jobbade fram formen. Eftersom detta inte skulle komma att bli ett traditionellt bestick så undrade jag vilken typ av mat den lämpar sig för. Risrätter, grytor, pajer, couscousrätter m.m. går utmärkt. Men dessa är precis som många andra bestick, mer passande för vissa rätter än andra.

 

Besticken görs i 1,2 mm lätt borstat rostfritt stål som fasas av till 0,8 mm på den del som är närmast munnen. Besticken erbjuder skop-, stick- och klyvfunktioner och eftersom de är symetriskt spegelvända så fungerar de lika bra i höger som vänster hand. Bockarna på besticken utgör främst praktiska lösningar men blir även dekorativa linjer som delar upp besticket i olika zoner.

 

 

I put thought into what purpose cutlery serves and realized that it’s as crude as a means of transportation. The food travels from plate to mouth. Due to the fact that I like to simplify and concretize things, a focus on transport and a clarification of this transport was a given path for me. The idea of creating a different food experience and a new way to think about the transportation of the food kept me dedicated through this project.


I was inspired by a study I did on different ways of eating with your hands, since this is an intuitive form of eating. I also looked at scrapers, snow shovels and leaves when I worked with the shape of the cutlery. I realized that this was not going to become an ordinary set of cutlery and therefore I thought about what kinds of food would suit this new form. Rice, stews, pies, couscous etc. works perfectly. This set of cutlery is, just like other kinds of cutlery, better suited for some courses than others.


The cutlery is made out of 1,2 mm softly brushed stainless steel, which is phased down to 0,8 mm in the part closest to the mouth. The cutlery offers shovel-, spearing- and wedgeing possibilities and since they are symetrically mirrored they work just as well in the right and left hand. The bends on the cutlery are there for practical reasons but also create decoraticve lines whitch divide the cutlery into multiple zones.