Whittled Glass

 

Whittled Glass

 

English version below

 

I en tid när de flesta människor inte har en aning om hur produkter tillverkas, vill jag med detta seltserglas lämna ett spår, ett spår av hantverk, materialitet och ursprung. När jag sökte formen så karvade jag i träbitar och vackra strukturer uppstod i träet. Strukturer som jag ville skulle synas och kännas när glaset ligger i handen. När Eino Mäkelä blåste upp mina prototyper uppstod en serie glas bestående av fyra karaktärer som fick sina egna liv. Reliefen på glasen tecknar både glasets innehåll och utsida på ett unikt sätt från varje enskild synvinkel, vilket skapar en känsla av individualitet vid bordet.

 

In a time when most of us don't have a clue on how products are made, I want with this small tumbler leave a trace, a trace of craftmansship, a sense of materiality and origins. When I worked out the shape of the glass I was carving in bits of wood and beautiful patterns and structures emerged. I wanted to show these structures and I also wanted them to be felt whilst held in the hand. When Eino Mäkelä blew up my prototypes a serie of four characters embodied by glass came to life. The relief on the glass draw both the contents and the outside of the glass in a unique way from each point of view, which gives a sense of individuailty by the tableside.