Hang On

 

Hang On


English version below

 

Med den här klädhängaren vill jag leka med de föreställningar vi skapar kring ett objekt. I en värld där våra upplevelser av formgivna produkter i hög utsträckning bygger på tvådimensionella bilder, vill jag uppmuntra till att interagera med objekten i det fysiska, tredimensionella rummet. När vi rör oss runt dem och betraktar dem från olika perspektiv, framträder kvaliteter och funktioner som inte fanns med i vår ursprungliga föreställning. Jag hoppas med min produkt ge betraktaren en tankeställare, som på ett positivt sätt kan bidra till insikten om vikten av att möta ett objekt på riktigt.

Den här klädhängaren är menad att låta användaren upptäcka egna funktioner och favoriter hos möbelns alla olika upphängningsdelar. Men det finns även två krokar för tröjor och jackor försedda med öglor i kragen. Det rör som sitter närmast väggen är tänkt för att klämma fast vantar och handskar mot väggen samt hänga mössor och hattar på den övre delen. Det finns även möjlighet att hänga upp galgar på de stag som sitter som distans mellan väggen och de tre benen.

Hang On är tillverkad av 15 x 15 mm kvadratiskt stålrör som gerats och svetsats ihop, sedan pulverlackerades den. Möbeln har nyckelhålsbeslag på baksidan för enkel och osynlig upphängning på väggen.

 

 

With this hanger, I want to play with the ideas and images we associate with different objects. In a world where our experience of designed products mainly builds upon two-
dimensional images, I want to encourage the interaction with these objects in the physical, three-dimensional space. 

When we interact with an object and view it from different angles, new functions and qualities emerge; we might discover a hidden depth that shatters our preconceptions of the object. 

This hanger is supposed to provide the observer some food for thought. I want to show you the benefits of meeting an object in all three dimensions.

Hang On is made out of 15 x 15 mm quadrat steelpipe which is cut and welded, then it is treated with a powdercoating. This furniture comes with a set of holes on the backside for easy mount on the wall.


Photo: Martin Skoog.