Skamlöst Orädd

Vi lever i ett samhälle präglat av normer och regler kring hur vi ska leva våra liv, hur vi ska bete oss och hur vi ska se ut. Vi tillåts inte att vara fria och fullt ut oss själva, vilket i förlängningen skapar ett samhälle byggt på rädsla och skam.

Med mitt examensarbete vill jag utforska på vilket sätt accessoarer kan fungera som en förlängning eller förstärkning av ett sätt att vara.

Vi bär alla på en historia. Jag inspireras av en tid då jag kände mig fri. Min intention är att undersöka om vi med objekt kan påminna oss om en tid då vi inte kände oss begränsade, och låta dessa minnen och erfarenheter av självklarhet ta plats idag.

Skamlöst Orädd består av accessoarer avsedda att bära sina erfarenheter med stolthet. Objekten ska aktivera bäraren att ta plats som den hen är – skamlöst orädd.