RELEAF

 

EXAMENSAREBTE 

Med utställningens tema VARFÖR har jag som formgivare tagit mig an ett som som enligt mig behöver mer omsorg. Med drivkraft att formge för människan vill projektet skapa en innovativ möbelserie och fylla det tomrum på marknaden som efterfrågas av vårdtagaren.

Väntrummet är det första en patient möter och ur vårdtagarens perspektiv kansinnesstämningen i denna situation många gånger förknippas medstress, ångest eller oro. Genom möjligheten att kombinera de olika delarna har företagen god förutsättning anpassa möbleringar till sina lokaler och låta sina patienter kunna finna en lugn och till viss del avskild plats.Skärmens transparens upprätthåller även de kommunikationskrav arbetsplatsen kräver, tillåter ljusgenomflöde samt fungerar som en ljudabsorbent. Resultatet av Releaf möbelserie är avsett att skapa trygghet, lugn och delvis avskilhet bland annat genom referenser till naturen, vilket också skapar en igenkänning. Naturen står även för det liv som finns på jorden och bladets stjälk har gett möbeln sin karaktär.