Touching memories

Känslan av att röra med handen genom gräs, sticka ned fingrarna i sand, dra handen över ett staket. Varför minns jag det så starkt? Är minnet av beröring starkare, eller fungerar det på ett annat sätt än minnet av hur något ser ut?

Vi lever i synens tid. I rationalitetens. Bilderna rinner genom våra näthinnor i en ständig ström som aldrig mattas av, aldrig upphör. Samtidigt, och kanske just därför kan andra sinnesintryck väcka starka, ofta överraskande känslor. Som barn upplever vi världen annorlunda; vi undersöker objekten, rör vid dem, känner dem. Jag har med hjälp av barndomsminnen kopplade till taktilitet skapat objekt som först och främst ska kännas. Objekt som kan väcka en igenkänning, en association eller en intuitiv lust att röra vid. På det här sättet vill jag att objekten ska skapa en relation till användaren, att de ska interagera. Att de genom taktilitet, rörelse och lekfullhet ska bli levande.