Still Life

Hur skapas relationen mellan objekt och människa? Är det möjligt att formge ett objekt, som utan hjälp av minnen eller affektion skapar en relation till dess användare? Ett objekt som har liv. Skåpet Still Life är mitt försök att levandegöra en möbel, att skapa en känsla av närvaro genom form och funktion. Ett objekt som utmanar vårt invanda tänkande, som tvingar oss att göra på ett nytt, annorlunda sätt. Som när ett litet barn griper efter världen. Med mitt skåp utforskar jag mellanrummet mellan ting och människa och vilka möjligheter vi har att påverka vår materiella omgivning.