The Standard

 Kollektionen undersöker människans estetiska förhållande till och estetiserande av våra husdjur. Jag har arbetat med former som eftersträvas inom hund- och kattavel och inspirerats av fenomen som pet grooming, samt av hur djur används som accessoarer och statussymboler. 
Raststandarder och avel formar djurens yttre och psyke för att passa oss bättre vilket i sin tur ofta leder till inavel och sjukdomar. Men vad är det som tilltalar oss med dessa former och uttryck och är de fortfarande attraktiva om de appliceras på en människa?