Your words in my thoughts

 Jag påbörjar researcharbetet inför examenskollektionen när arabvärlden står i uppror. Rubriker fångar mig och under mitt arbete, står jag med ena foten bland orden. Den andra, i det jag drivs av; att arbeta med form och glädje. Jag utforskar arabkulturens form, färg, material och hantverkstradition och skapar ett möte mellan det jag finner och avskalad, svensk modetradition. Mellan min egna formestetik och det som lockar, intresserar och inspirerar i arabkulturens estetik. Ett positivt och glädjefyllt formmöte.

I start the research for my graduate project while the Arab world is revolting. Headlines capture me and I stand with one foot in these words in my work. The other foot in what motivates me; working with design and joy. I explore the shapes, colores, materials and handicraft tradition of the Arab world, and create an encounter with the unbarked, Swedish fashion tradition. Between my own design aesthet- ics and what attracts, interests and inspires me in the aestethics of the Arab world. A positive and joyful encounter of shapes. 

Tack till: Ett varmt tack till Pär Engsheden för fin energi och konstruktiva samtal. Sidenkarlsson, Ejes garn och Urban Gyllström AD. Underbara flinka fingrar Emma, Nhina, Julia, Maria och Emma H., mormor Kristin Svensson, Camilla och Kari Karlsson, Rolf Svensson och Solveig Gyllström. Slutligen de tre stjärnorna på himmelen Albin, Olle och Per Söderberg