Illustration

Illustration till Svenska Dagbladet.