Brännbart

Svarta lådan – Projekt till Svensk Forms utställning Brännbart. Vad skulle du förvara i en helt brandsäker låda?