Examensarbete. Animerad film, 6 minuter

Skriven och animerad av Graziela Lages

Musik: Martin Landh och Magnus Ringblom 

Ljudläggning: Mattias Eklund/ Riviera- sound, music & post

Illustration: Graziela Lages och Fredrik Tjernström

Tack till: Henrik Hallgren på Atmosfär, Fredrik Tjernström, Anders i R1, Sebastian & Joel i F1 och alla andra ettor som hjälpt till.

PAUSE Ljud och Bild, EPSON och Riviera - Sound, music & post.