New Music (www.new-music.se)

New Music är en musikrörelse som startar i och med detta manifest, Stockholm 2006. New Music är ett alternativ och ett ställningstagande. Ett experiment eller en ny början, där musiken tillåts leva och utvecklas i sin rena form. New Music är en rörelse där man lånar och återuppfinner, där musiken ständigt utvecklas och muteras till nya kompositioner. New Music är ett nytt förhållningssätt till musik och dess tillkomstprocess, vars enda fokus är musikens tillblivelse och upplevelse. Denna upplevelse ligger bortom alla anspråk på realism, med alla dess banalaliteter. New Music är ett allkonstverk, där varje manifestation är personlig, men inte individanknuten.

New Music tar steget bort från den fysiska föreställande världen och sätter musiken framför individen. Musiken flödar fritt, befriad från personfixering och idolisering.

New Music river ner alla barriärer mellan musiken och lyssnaren som också blir skapare. New Music betonar att processen är viktigare än det slutgiltiga resultatet, den färdigpaketerade produkten.

New Music är inte vinstdrivande. New Music bygger på konstnärligt engagemang och total öppenhet av tillvägagångssätt. New Music vänder sig till dig som vill skapa musik för musikens och musikskapandets skull.

Befria musiken!