Like stealing candy from a kid

 Illustration till en tidning som gjordes under ett projekt i Gallerian.