NO-Lamps

Ten differnet friendly figures, NO 1 - NO 10. Table lamp fittings in LED technology.
Size: 300 - 400 mm. 

En serie om tio LED-armaturer, NO 1-NO 10. En sällskapskompis som ger dig trygghet och skapar harmoni när det är svårt och ensamt att sitta ner vid skrivbordet. De belyser dig och din omgivning.