Miami

Entrence door, collaboration with the Swedish doorproducer Polardörren. The first copy was sold to the benefit of the homeless in Stockholm.

Formspråket representerar "punkter" som är väl utvalda och placerade efter en Miami karta. Platserna står för det som är typiskt staden, vilket det färgade glaset får i uppgift att symbolisera. Jag vill beröra användaren dag som natt, ljuset på dagen utifrån och in och ljuset på natten inifrån och ut. T ex det gröna glaset längst ner symboliserar de svajande palmerna längs Riverside och den pastell gula glaset längst upp symboliserar byggnder från Art Deco distriktet i södra Miami Beach.
Miami finns i produktion hos Polardörren. www.polardorren.se