Påsförvaring. Best In Show.

En kollektion hundprylar för jyckar och dess ägare, med inspiration av de prisrosetter som delas ut vid hundtävlingar. Påsförvaringen säljs på Svenskt Tenn. Tillsammans med WIS deisgn.