Examensarbete 2006 / Du och Jag

Ett cafébord med formelement hämtade från dåtidens sekretär.
Från att vara en privat möbel, avsedd för en persons hemligheter, har sekretären här placerad i offentlig miljö öppnats upp och gett plats för två. Jag vill med det här projektet synliggöra det led av människor som delar på staden, dess arkitektur och möbler, uppmärksamma deras likheter och olikheter och ge dem ett fysiskt forum att uttrycka det i.