Bikt

Jag har tänkt på de katolska biktbåsen, hur konturen av personen på andra sidan syns genom ett ornamenterat galler. Ytterdörren döljer också hemligheter, den kan bli en mystisk passage mellan vårt eget rum och allas.

Min dörr är ett mellanting av inne och ute, av transparent och solid.