-En kopp kaffe och en penna, tack!
Servetter tryckta som brevpapper