grenar - examensarbete 2006

"Slingor av hennes mörka hår rörde sig i draget från fönstret. Utanför vajade trädgrenarna utan löv. En fågel flög förbi."

 

Krokar av bockad plåt, svartlackade blanka och matta, blanka av regnet och matta där dropparna inte lyckats tränga igenom. Här ger de ett brutalt och lite farligt uttyck, men hemma hos dig, kanske med en hatt och en illröd galje blir historien och uttrycket något annat. Det är contexten som berättar föremålets historia.