Kökssystemet Gallery, del av examensarbetet 2006

I mitt examensarbete har jag arbetat med köket som jag tycker avslöjar en hel del om vilka vi är och hur vi lever i vår vardag. Jag har funderat kring de saker som vi förvarar i köket och hur de används. Jag ville göra ett kök som uppmuntrar till att dekorera, förändra och sätta sin egen prägel på.

Hur kan man exponera sina favoritsaker i ett kökssystem utan att det blir varken för uppradat eller rörigt? I köket GALLERY kan man välja vad man vill visa och vad man vill dölja. På det sättet kan köket snabbt ändra karaktär och det blir alltid personligt.