PUMA

Bästa modestudent i Gallerian 2005 för PUMA-kollektion "streetsmart".