Förpackning till bok

En förpackning till boken "Eyes, Lies and Illusions". På fyra av förpackningens sidor finns en utdragen typografi. När ljuset faller igenom från en viss vinkel bildas en skugga på boken där man kan läsa titeln; Eyes, Lies and Illusions.