Lorem Ipsum

Jag ifrågasätter värdeförhållandet mellan estetik / form och mening / funktion / innehåll i våra bokstäver.
Jag har tillverkat bokstäver i olika material, där alla val bygger helt och hållet på estetiska värden. Min
tanke är att för en stund befria bokstäverna från tvånget att alltid bära ett innehåll. Släppa ut dem från
satsytan och låta Mr Gill möta Ms Helvetica. Få utseendet att bli huvudsaken.

Lorem Ipsum
I am challenging the value relationship between aesthetics / design and meaning / function / content in
our typefaces. I have made letters out of various materials, every choice being based entirely on aesthetic considerations. I want to liberate the letters from the constant demand on them to convey meaning.
To release them from the setting area and let Mr Gill meet Ms Helvetica. Let looks be the main thing.

Tack till: HC Ericson, Simon Anund, Fredrik Holmqvist på Rubber, Karl-Gustav Jönsson, Tony Eliasson och Tony Lindh på Carpenter, Tomas Raudsepp på Södermalms Sten, Johan Stenius, Måns Nyman.