A celebration of skateboarding and DIY

Jag har arrangerat och dokumenterat en serie workshops där skateboardåkare har fått bygga sina egna hinder av material funnet på plats. Detta för att hylla kreativitet och ”gör det själv-andan” som jag tycker är en viktig del av kulturen.

A celebration of skateboarding and DIY
I organised and documented a series of workshops where skate- boarders could build their own obstacles out of found materials. This is a celebration of creativity and the DIY spirit, which I believe is an essential part of the culture.

Tack till:
Eskiltuna-Kurirens Tryckeri AB, Hertz, Bofolder Bokbinderi, Pallkompaniet, Biltema, Lars Ohlin, Joel Nordström, Lena Hoxter, Love Eneroth, Mika Edin, Bemo Lundgren, Orre Wennberg,
Lars Wikman, Erik Sjölund, Eddie Lindkvist, Jonas Toolanen.