En present betyder så mycket

Genom att göra tre dubbelsidiga omslagspapper har jag velat skapa en bruksanvisning för att ge bort presenter. Jag har analyserat våra kulturella koder kring att ge presenter och har sedan illustrerat dessa i serieform på baksidan av mina omslags- papper. Insidan av omslaget berättar därmed det som annars förblir osagt och synliggör presentgivandets spelregler.

The meaning of gifts
With three two-sided gift-wrapping sheets I wanted to create a manual for giving gifts. I have analysed our cultural codes for giving presents and have illustrated them in comic strip format on the reverse of the gift wrappers. The inside thus communicates explicitly what would otherwise go unsaid and reveals the rules of giving presents.

Tack till:
Martin Frostner, Lotta Kühlhorn, Magdalena Ribbing, REM Förvaltning, Wreck Creative Studios, Alla på CD Graphic, James Whitmore, Robert, Mia, Tove, Marie.