Tapet-Spiral

Jag utick ifrån pappersremsor som jag vek i olika formationer för att få fram mönstret.