Affisch

Texten är hämtad från Kristin Lugns pjäs Vera.

Texten lyder: Hur kort livet än är så är det en ynnest att få vara jag eftersom jag är det erbjudande jag fått.