Illustrationsprojekt till musik.

Musiken som skulle illustraras i projektet var tysk instrumentalmusik.