Paint and Play

En system för att försöka kontrollera det intuitiva skapandet av bild och musik. Ett datorprogram genererar en bild beroende på vad man spelar för melodi på klaviaturen och en melodi beroende på bild. Systemet kopplar varje ton till en färg och användaren kan välja att skapa en bild genom att spela musik, eller att skapa musik genom att använda maskinen som ett ritverktyg.