System & Intuition

Vi har undersökt förhållandet mellan system och intuition i en rad olika projekt: två interaktiva installationer, två böcker, två kataloger, två filmer, ett skivomslag, ett färgsystem, ett utställningssystem och en serie porträttfotografier. Examensprojektet är ett försök till att under arbetsprocessen ha kontakt med både den intuitiva och systematiska sidan av vårt skapande för att därigenom nå resultat vi annars inte skulle uppnå.

We have explored the relationship between systems and intuition in several projects: two interactive installations, two books, two catalogues, two films, one album cover, a colour system, an exhibition system and a series of photo portraits. Throughout the process, we sought to be in tune with both the intuitive and systematic sides of creativity, to achieve results that would otherwise have been impossible.