This is / Det här är

En bok som tar upp betydelsen av synvinkeln och det subjektiva i förståelsen av en bild. Sexton kompositioner har fotograferats från sex olika håll. Sex personer har sedan blivit tilldelade varsitt utsnitt från varje komposition och fått beskriva i text vad de ser. Projektet presenteras i en bok som finns i en analog och en digital version där vilken som helst av vinklarna kan hamna bredvid vilken som helst av texterna som beskriver kompositionen. Detta görs med en slumpgenerator i den digitala versionen och ett bokbindningssystem i den analoga. Läsaren blir en del av undersökningen genom att varje bok blir unik.