I Love All My Girls

Jag har tecknat fiktiva helfigursporträtt därför att jag fascineras av små nyanser. Något som jag försöker fånga, leda ut ur handen och ner på papperet. Linjerna i ansiktet och attributen hon bär med sig skapar uttrycket hos en människa. Påhittad eller verklig.

I Love All My Girls
I have drawn fictive portraits and reflected around them; for me, drawing is a direct link to something within. Something I try to capture and conduct via my hand to the paper. I have drawn portraits because I am fascinated by small nuances. Facial lines and attributes make up the expression of the individual. Real or made up.

Tack till: Molly Bartling