Snippa heter det.

Jag har arbetat med att synliggöra ordet snippa. Budskapet mottagaren skall ta med sig är att det numera finns ett allmänt, vedertaget och positivt namn på flickors kön. Ett av projektets gestaltningar är en 3 meter i diameter transparent ballong.

Snippa is the word.
I have created a campaign to launch the word snippa. I have used various media, including a transparent balloon with a diameter of three metres. With my campaign I hope to spread a generally positive and accepted name for the female pudenda, an issue that I consider to be important.

Tack till:
Lotta Lundgren, Henrik Nygren, Kristina Henkel, Caroline Coric, Lena Modigh, Brommatryck & Brolins, Jämställt.se, Fredrik, Hugo, vänner och familj.