Nyanser av förändring

Jag har arbetat med förändringar som är större än de upplevs, både gällande design, tradition och ritual. I samarbete med Fonus Träindustri i Falköping har jag tagit fram prototyper till en kista, en katafalk och en fågel. Begravningsbranschen är mycket traditionsbunden och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter ur ett designperspektiv.

Nuances of change
I have worked on changes in funeral accessories, changes that are more fundamental than one may think at first glance. Together with Fonus, funeral undertakers, I have designed prototypes for a coffin, a catafalque and a bird. The undertaking business is interesting and extremely traditional. From a design perspective there is a great deal that could be improved.

Tack till:
Annelie Wahlund och Bo Forslund på Fonus, Jan Larsson samt medarbetare på Fonus Träindustri i Falköping, Blomrum i Göteborg, Anna-Ella Ahnlund, Staffan Lager, Niki Lindroth Von Bahr, Sebastian Streith, Miriam Axelsson, Mattias Emanuelsson, familj och vänner.